Om Nyhavn

Nyhavn er typisk dansk. I 450 år udvidede den lille by København ikke sine grænser indtil i 1617, hvor kong Christian 4. grundlagde Christianshavn og dermed udvidede byens omfang. Udviklingen af den gamle hovedstad begyndte og i 1671, påbegyndte kong Christian 5. udgravningen af den ”Nye Havn”.

Siden da har den kunstige kanal i mere end 300 år dannet ramme om et pulserende liv. Værtshuse, fornøjelse og ”gavmilde” kvinder har altid været en del af Nyhavns karakter, og i løbet af årene har havnens billedlige huse været hjem for velkendte kunstnere som H.C. Andersen, der engang boede i nummer 67, og adskillige balletdansere og digtere.

Når man ser ned ad Nyhavn, kan man erindre H.G.F.  Holms omhyggelige vandfarver.

Kunstneren boede i nummer 55 og blev kaldt ”Fattigholm”. Han døde i 1861 og blev, som så mange kunstnere, berømt efter sin død. Hans malerier af gader og huse i København er udstillet på museer og kan købes for svimlende beløb.”Fattigholm” og andre af tidens kunstnere frekventerede konditoren, der lå i Store Strandstræde.

Hans Christian Andersen, der i sin samtid var en berømt eventyrfortæller, besøgte også konditoren. H.C. Andersen er sandsynligvis den dansker, der er mest berømt for sine forfatteregenskaber.